Solná jeskyně Ústí nad Orlicí

Menu:

Otevírací doba:

pondělí - čtvrtek:
8:00 - 18:00

pátek:
8:00 - 17:00

sobota a neděle:
zavřeno

tel.: 604 889 835 (pouze na objednávku)

Více »

Výstavba jeskyní:

Chcete provozovat svou vlastní solnou jeskyni? Chcete vypracovat cenovou nabídku? Volejte na tel. 732 234 555.

Provozní řád

I. Údaje o provozovateli

Vladimír Doha, Mírové náměstí 22, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČO: 632 02 158

Provozovna: Solná jeskyně, Mírové náměstí 22, Ústí nad Orlicí

Telefon: 720 278 899

II. Druh a rozsah poskytovaných služeb

Solná jeskyně. Jedná se o podpůrnou a preventivní ozdravnou kůru v prostoru mikroklimatické solné jeskyně ze solí z Mrtvého moře, himálajských solných krystalů a jodo-bromových solí z Polska. Kapacita jeskyně je 7 míst.

III. Provozní pokyny

Solná jeskyně slouží k relaxaci, je místem klidu, odpočinku a regenerace organismu.

Každá procedura začíná vždy v celou hodinu a trvá 45 minut. Je vhodné přijít 5-10 min. před plánovaným vstupem. Pozdější vstup do jeskyně není vzhledem k udržení klidu v průběhu probíhající procedury možný.

Vstup dětí do 15 let je povolen pouze v doprovodu dospělé osoby. Rodičům dětí do 1,5 roku doporučujeme návštěvu solné jeskyně konzultovat s ošetřujícím lékařem dítěte.

Není povoleno vstupovat se zapnutým mobilním telefonem, jídlem, pitím a nedoporučuje se před vstupem použití parfémů a deodorantů.

V jeskyni se udržuje stálá optimální teplota 20 - 23 °C. Výměna vzduchu je prováděna systémem ventilace a klimatizace.

Doporučeno je volné vzdušné oblečení.

Není povoleno vstupovat naboso, v ponožkách nebo obuvi. Na obuv je nutno použít připravené jednorázové návleky, které jsou k dispozici u obsluhy, nebo náhradní čisté ponožky.

Návštěvník po vstupu usedá do polohovatelného lehátka, kde může zvolit sobě příjemnou polohu a oddat se působení relaxační hudby, světla a mikroklimatu solné jeskyně.

Doporučujeme zhluboka dýchat střídavě ústy a nosem.

Není dovoleno dotýkat se solných obkladů, krápníků, vodopádu, prvků vnitřního vybavení a vynášet krystalickou sůl (zvláště rodiče a doprovod dětí prosíme o dohlédnutí na toto pravidlo).

Je nutné dbát opatrnosti po kontaktu rukou se solí (nesahat si do očí…)

Prostor jeskyně i objektu je monitorován kamerovým systémem.

Návštěvníky prosíme, aby se chovali tiše a nerušili ostatní hlasitým hovorem.

V případě nutnosti či náhlé nevolnosti opusťte jeskyni a uvědomte obsluhu.

O konci procedury budete upozorněni obsluhou. Po skončení procedury opouští návštěvník solnou jeskyni a odkládá použité návleky do odpadkového koše umístěného u dveří solné jeskyně.

Osobní věci je možno uložit v uzamykatelných skříňkách před vstupem do solné jeskyně.

Návštěvníkům je k dispozici WC.

Osoby s zvýšenou funkcí štítné žlázy, nádorovými onemocněními, klaustrofobií, nízkým krevním tlakem, se vstup do solné jeskyně nedoporučuje a měly by návštěvu solné jeskyně nejprve konzultovat s lékařem.

Do solné jeskyně je vstup zakázán osobám s infekčním onemocněním, akutním TBC a všemi akutními onemocněními spojenými se zvýšenou teplotou.

Úklid všech prostor se provádí v pravidelných intervalech. Jsou použity dezinfekční prostředky např. Savo, Incidur, které jsou střídány. Lze použít i jiné dezinfekční prostředky schválené pro tyto účely.

Veškerý odpad je likvidován každodenně a je s ním nakládáno dle platné legislativy. Nebezpečný odpad neprodukujeme. Odpadkové koše jsou mechanicky myty a dezinfikovány.

Do provozovny je zákaz vstupu zvířat.

Do jeskyně je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

Ve všech prostorách provozovny je zákaz kouření.

Přejeme Vám příjemné a zdraví prospěšné chvíle prožité v naší solné jeskyni.

V Ústí nad Orlicí dne 1. 6. 2007